SWFTextField
PHP Manual

SWFTextField->setBounds

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFTextField->setBoundsSets the text field width and height

Описание

void setBounds ( float $width , float $height )
Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

swftextfield->setbounds() sets the text field width to width and height to height . If you don't set the bounds yourself, Ming makes a poor guess at what the bounds are.

Връщани стойности

Няма връщана стойност.


SWFTextField
PHP Manual