SWFTextField
PHP Manual

SWFTextField->setColor

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFTextField->setColorSets the color of the text field

Описание

void setColor ( int $red , int $green , int $blue [, int $a= 255 ] )
Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

swftextfield->setcolor() sets the color of the text field. Default is fully opaque black. Color is represented using RGB system.

Параметри

These parameters are integers between 0 and 255 or hexadecimals between 0x00 and 0xFF:

red

Value of red component

green

Value of green component

blue

Value of blue component

a

Value of alpha component

Връщани стойности

Няма връщана стойност.


SWFTextField
PHP Manual