SWFTextField
PHP Manual

SWFTextField->setFont

(PHP 4 >= 4.2.0)

SWFTextField->setFontSets the text field font

Описание

void setFont ( SWFFont $font )
Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

swftextfield->setfont() sets the text field font to the [browser-defined?] font font.

Връщани стойности

Няма връщана стойност.


SWFTextField
PHP Manual