SWFTextField
PHP Manual

SWFTextField->setLeftMargin

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFTextField->setLeftMarginSets the left margin width of the text field

Описание

void setLeftMargin ( float $width )
Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

swftextfield->setleftmargin() sets the left margin width of the text field to width . Default is 0.

Връщани стойности

Няма връщана стойност.


SWFTextField
PHP Manual