SWFTextField
PHP Manual

SWFTextField->setLineSpacing

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFTextField->setLineSpacingSets the line spacing of the text field

Описание

void setLineSpacing ( float $height )
Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

swftextfield->setlinespacing() sets the line spacing of the text field to the height of height . Default is 40.

Връщани стойности

Няма връщана стойност.


SWFTextField
PHP Manual