SWFTextField
PHP Manual

SWFTextField->setMargins

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFTextField->setMarginsSets the margins width of the text field

Описание

void setMargins ( float $left , float $right )
Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

swftextfield->setmargins() set both margins at once, for the man on the go.

Връщани стойности

Няма връщана стойност.


SWFTextField
PHP Manual