SWFTextField
PHP Manual

SWFTextField->setName

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFTextField->setNameSets the variable name

Описание

void setName ( string $name )
Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

swftextfield->setname() sets the variable name of this text field to name , for form posting and action scripting purposes.

Връщани стойности

Няма връщана стойност.


SWFTextField
PHP Manual