SWFTextField
PHP Manual

SWFTextField->setRightMargin

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFTextField->setRightMarginSets the right margin width of the text field

Описание

void setRightMargin ( float $width )
Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

swftextfield->setrightmargin() sets the right margin width of the text field to width . Default is 0.

Връщани стойности

Няма връщана стойност.


SWFTextField
PHP Manual