Sybase Функции
PHP Manual

sybase_min_server_severity

(PHP 4, PHP 5)

sybase_min_server_severitySets minimum server severity

Описание

void sybase_min_server_severity ( int $severity )

sybase_min_server_severity() sets the minimum server severity level.

Параметри

severity

Връщани стойности

Няма връщана стойност.

Бележки

Забележка: Тази функция е налична единствено посредством библиотечния интерфейс CT към Sybase, а не чрез DB библиотеката.

Вж. също


Sybase Функции
PHP Manual