Функции за низове
PHP Manual

trim

(PHP 4, PHP 5)

trimПремахва знаци в началото и края на низ

Описание

string trim ( string $str [, string $charlist ] )

Тази функция връща низа str с премахнати в началото и в края знаци. Ако не е предаден втори параметър, функцията trim() ще изтрие следните знаци:

Параметри

str

Низът, който ще бъде обработен.

charlist

Символите, които трябва да се премахнат могат да се укажат, чрез незадължителния параметър charlist . Просто трябва да се изброят всички знаци, които трябва да бъдат премахнати. Посредством .. може да се укаже обхват от знаци.

Връщани стойности

Обработеният низ.

Дневник на промените

Версия Описание
4.1.0 Добавен е незадължителен параметър charlist .

Примери

Example #1 Пример за използването на trim()

<?php

$text   
"\t\tThese are a few words :) ...  ";
$binary "\x09Example string\x0A";
$hello  "Hello World";
var_dump($text$binary$hello);

print 
"\n";

$trimmed trim($text);
var_dump($trimmed);

$trimmed trim($text" \t.");
var_dump($trimmed);

$trimmed trim($hello"Hdle");
var_dump($trimmed);

// премахване на контролните знаци (от ASCII таблицата) в началото и края на $binary
// (от 0 до 31 включително)
$clean trim($binary"\x00..\x1F");
var_dump($clean);

?>

Примерът по-горе ще изведе:

string(32) "    These are a few words :) ... "
string(16) "  Example string
"
string(11) "Hello World"

string(28) "These are a few words :) ..."
string(24) "These are a few words :)"
string(5) "o Wor"
string(14) "Example string"

Example #2 Премахване на знаци в стойностите на масив чрез trim()

<?php
function trim_value(&$value

    
$value trim($value); 
}

$fruit = array('ябълка','банан '' боровинка ');
var_dump($fruit);

array_walk($fruit'trim_value');
var_dump($fruit);

?>

Примерът по-горе ще изведе:

array(3) {
 [0]=>
 string(5) "ябълка"
 [1]=>
 string(7) "банан "
 [2]=>
 string(11) " боровинка "
}
array(3) {
 [0]=>
 string(5) "ябълка"
 [1]=>
 string(6) "банан"
 [2]=>
 string(9) "боровинка"
}

Вж. също


Функции за низове
PHP Manual