Unicode Функции
PHP Manual

unicode_decode

(PHP 6 >= 6.0.0)

unicode_decodeConvert a binary string into a Unicode string

Описание

unicode unicode_decode ( string $input , string $encoding [, int $errmode ] )

Convert a binary string encoded in encoding to a unicode string.

Параметри

input

Try string that is converted.

encoding

The encoding of input .

errmode

Conversion error mode. This parameter determines the action to take when the converter cannot convert a character. For a list of available modes, refer to unicode_set_error_mode(). If the parameter is not set, the global error mode is used.

Връщани стойности

A unicode string or FALSE on failure.

Грешки/Изключения

Emits a E_WARNING level error if a converter cannot be created for the desired encoding .

Бележки

Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

Вж. също


Unicode Функции
PHP Manual