XML-RPC Функции
PHP Manual

xmlrpc_set_type

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

xmlrpc_set_typeSets xmlrpc type, base64 or datetime, for a PHP string value

Описание

bool xmlrpc_set_type ( string &$value , string $type )
Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

Параметри

value

Value to set the type

type

'base64' or 'datetime'

Връщани стойности

Връща TRUE при успех или FALSE при неуспех. If successful, value is converted to an object.

Грешки/Изключения

Issues E_WARNING with type unsupported by XMLRPC.


XML-RPC Функции
PHP Manual