Функции
PHP Manual

Връщане на стойности

Връщането на стойности става посредством незадължителната инструкция за връщане (return). Позволено е връщането на всякакви типове, включително списъци и обекти. Това кара функцията да спре незабавно изпълнението си и да предаде контрола обратно на реда, от който е била извикана. Погледнете return() за повече информация.

Example #1 Употреба на return()

<?php
function square($num)
{
    return 
$num $num;
}
echo 
square(4);   // извежда '16'.
?>

Функцията не може да връща множество стойности, но подобен ефект може да бъде постигнат чрез връщането на масив.

Example #2 Връщане на масив, с цел получаване на множество стойности

<?php
function small_numbers()
{
    return array (
012);
}
list (
$zero$one$two) = small_numbers();
?>

За да върнете референция от функция, използвайте референтния оператор & както при декларирането на функцията, така и при присвояването на връщаната стойност на променливата:

Example #3 Връщане на референция от функция

<?php
function &returns_reference()
{
    return 
$someref;
}

$newref =& returns_reference();
?>

За повече информация относно референциите, разгледайте раздел Референции.


Функции
PHP Manual