Инсталиране/Конфигуриране
PHP Manual

Конфигурация по време на работа

Това разширение няма дефинирани конфигурационни директиви в php.ini.


Инсталиране/Конфигуриране
PHP Manual