IIS
PHP Manual

Предварително-дефинирани константи

Константите по-долу са дефинирани в това разширение и ще бъдат налични единствено, когато това разширение е компилирано в PHP или пуснато динамично по време на изпълнение.

IIS_READ (integer)
IIS_WRITE (integer)
IIS_EXECUTE (integer)
IIS_SCRIPT (integer)
IIS_ANONYMOUS (integer)
IIS_BASIC (integer)
IIS_NTLM (integer)
IIS_STARTING (integer)
IIS_STOPPED (integer)
IIS_PAUSED (integer)
IIS_RUNNING (integer)

IIS
PHP Manual