Инсталиране/Конфигуриране
PHP Manual

Инсталация

Не е необходимо инсталиране, за да се използват тези функции. Те са част от ядрото на PHP.


Инсталиране/Конфигуриране
PHP Manual