Инсталиране/Конфигуриране
PHP Manual

Изисквания

Не са необходими външни библиотеки, за да се пусне това разширение.


Инсталиране/Конфигуриране
PHP Manual