Инсталиране/Конфигуриране
PHP Manual

Инсталация

Това » PECL разширение не е част от пакета на PHP.

Информация относно инсталирането на това PECL разширение може да се намери в главата от ръководството Инсталиране на PECL разширения. Допълнителна информация, като нови издания, изтегляния, изходни файлове, информация за поддръжката и CHANGELOG може да се намери тук: » http://pecl.php.net/package/imagick.

Забележка: The official name of this extension is imagick.

DLL файла на това разширение може да бъде изтеглен или от страницата за » изтегляне на PHP или от » http://pecl4win.php.net/


Инсталиране/Конфигуриране
PHP Manual