PHP в ядрото: Наръчник на хакера за Zend Engine
PHP Manual

Zend Engine 2 API reference


PHP в ядрото: Наръчник на хакера за Zend Engine
PHP Manual