Ръководство по PHP
PHP Manual

PHP в ядрото: Наръчник на хакера за Zend Engine


Ръководство по PHP
PHP Manual