PHP в ядрото: Наръчник на хакера за Zend Engine
PHP Manual

Working with INI settings


PHP в ядрото: Наръчник на хакера за Zend Engine
PHP Manual