PHP в ядрото: Наръчник на хакера за Zend Engine
PHP Manual

Working with classes and objects


PHP в ядрото: Наръчник на хакера за Zend Engine
PHP Manual