PHP в ядрото: Наръчник на хакера за Zend Engine
PHP Manual

The future: PHP 6 and Zend Engine 3


PHP в ядрото: Наръчник на хакера за Zend Engine
PHP Manual