Класове и обекти (PHP 4)
PHP Manual

parent

Може да ви се наложи да пишете код, който се обръща към променливи и методи на базови класове. Това обикновено е така, когато наследеният клас е подобрение или конкретизация на код от базовия клас.

Вместо в кода да използвате конкретното име на базовия клас, можете да използвате специалното име parent, което представлява името на базовия клас, така както е указан в декларацията extends на класа. По този начин се избягва използването на името на базовия клас на повече от едно място. Ако трябва да се промени йерархията при наследяването, това може да се направи като просто се промени декларацията extends на класа.

<?php
class {
    function 
example() {
        echo 
"Аз съм A::example() и осигурявам базова функционалност.<br />\n";
    }
}

class 
extends {
    function 
example() {
        echo 
"Аз съм B::example() и осигурявам допълнителна функционалност.<br />\n";
        
parent::example();
    }
}

$b = new B;

// Следният код ще извика B::example(), който от своя страна ще извика A::example().
$b->example();
?>

Класове и обекти (PHP 4)
PHP Manual