KTaglib
PHP Manual

Предварително-дефинирани константи

Константите по-долу са дефинирани в това разширение и ще бъдат налични единствено, когато това разширение е компилирано в PHP или пуснато динамично по време на изпълнение.

KTaglib uses class constants. Most of the constants are mappings to the according Taglib enums and constants.

KTaglib_MPEG_Header::Version1 (integer)
ID3 version is 1.0
KTaglib_MPEG_Header::Version2 (integer)
ID3 version is 2.0
KTaglib_MPEG_Header::Version2_5 (integer)
ID3 version is 2.5
KTaglib_ID3v2_AttachedPictureFrame::Other (integer)
Picture type Other
KTaglib_ID3v2_AttachedPictureFrame::FileIcon (integer)
Picture type FileIcon
KTaglib_ID3v2_AttachedPictureFrame::OtherFileIcon (integer)
Picture type OtherFileIcon
KTaglib_ID3v2_AttachedPictureFrame::FrontCover (integer)
Picture type FrontCover
KTaglib_ID3v2_AttachedPictureFrame::BackCover (integer)
Picture type BackCover
KTaglib_ID3v2_AttachedPictureFrame::LeafletPage (integer)
Picture type LeafletPage
KTaglib_ID3v2_AttachedPictureFrame::Media (integer)
Picture type Media
KTaglib_ID3v2_AttachedPictureFrame::LeadArtist (integer)
Picture type LeadArtist
KTaglib_ID3v2_AttachedPictureFrame::Artist (integer)
Picture type Artist
KTaglib_ID3v2_AttachedPictureFrame::Conductor (integer)
Picture type Condutor
KTaglib_ID3v2_AttachedPictureFrame::Band (integer)
Picture type Band
KTaglib_ID3v2_AttachedPictureFrame::Composer (integer)
Picture type Composer
KTaglib_ID3v2_AttachedPictureFrame::Lyricist (integer)
Picture type Lyricist
KTaglib_ID3v2_AttachedPictureFrame::RecordingLocation (integer)
Picture type RecordingLocation
KTaglib_ID3v2_AttachedPictureFrame::DuringRecording (integer)
Picture type DuringRecording
KTaglib_ID3v2_AttachedPictureFrame::DuringPerformance (integer)
Picture type DuringPerformance
KTaglib_ID3v2_AttachedPictureFrame::MovieScreenCapture (integer)
Picture type MovieScreenCapture
KTaglib_ID3v2_AttachedPictureFrame::ColouredFish (integer)
Picture type ColouredFish
KTaglib_ID3v2_AttachedPictureFrame::Illustration (integer)
Picture type Illustration
KTaglib_ID3v2_AttachedPictureFrame::BandLogo (integer)
Picture type BandLogo

KTaglib
PHP Manual