Основен синтаксис
PHP Manual

Коментари

PHP поддържа коментари в 'C', 'C++' или Unix shell стил. Например:

<?php
    
echo 'Това е проба'// Това е едноредов коментар в стил c++
    /* Това е многоредов коментар
       още един ред коментар */
    
echo 'Това е друга проба';
    echo 
'Последна проба'# Това е едноредов коментар в стил обвивка (shell)
?>

Едноредовият коментар коментира до края на реда или до края на текущия блок PHP код, което от двете дойде първо. Това означава, че кодът HTML след // ... ?> или # ... ?> ЩЕ БЪДЕ отпечатан: ?> излиза от режим PHP и се връща в режим HTML и // или # не могат да повлияят на това. Поведението е същото с // %> и # %> ако конфигурационната директива asp_tags е включена. Все пак, тагът </script> не излиза от режим PHP при едноредов коментар.

<h1>Това е <?php # echo 'прост';?> пример.</h1>
<p>Заглавието горе ще бъде 'Това е пример'.

Коментарите в стил 'C' завършват при първото срещане на */. Осигурете се, че не влагате коментари в стил 'C' един в друг. Това е лесно допустима грешка при коментиране на голям блок от код.

<?php
 
/* 
    echo 'Това е проба'; /* Този коментар ще създаде проблем */
 
*/
?>


Основен синтаксис
PHP Manual