Основен синтаксис
PHP Manual

Разделяне на инструкции

Също както в C и Perl, PHP изисква инструкциите да бъдат завършвани с точка и запетая на края на всеки израз. Затварящият таг на блок от PHP код автоматично заключва в себе си и точка и запетая; не е необходимо да завършвате с точка и запетая последния ред от PHP блок. Затварящият таг на блока ще включи и непосредствено последващия знак за нов ред, ако има такъв.

<?php
    
echo 'Това е проба';
?>

<?php echo 'Това е проба' ?>

<?php echo 'Пропуснахме последния затварящ таг';

Забележка: Затварящият таг на PHP блок в края на файл е незадължителен и в някои случаи пропускането му е полезно, в случай че се използва include() или require(), така че да не се появят нежелани празнини в краищата на файловете и да можете да добавяте заглавки към отговора по-късно. Това е удобно и когато използвате буфериране на изхода и не искате да се появява нежелана празнина в края на частите, генерирани от включваните файлове.


Основен синтаксис
PHP Manual