Основен синтаксис
PHP Manual

Излизане от HTML

Когато PHP прави разбор на файл, той гледа за отварящи и затварящи тагове, които да укажат започването и спирането на интерпретацията на кода между тях. Този вид разбор позволява php да бъде поставян в най-различни документи като всичко извън двойката отварящи и затварящи тагове се игнорира от синтактичния анализатор на PHP. В повечето случаи ще видите php, поставен в документи от тип HTML, както в следния пример.

<p>Това ще бъде игнорирано.</p>
<?php echo 'Докато това ще бъде анализирано.'?>
<p>Това също ще бъде игнорирано.</p>

Можете да използвате и по-сложни структури:

Example #1 Излизане за напреднали

<?php
if ($expression) { 
    
?>
    <strong>Това е истина.</strong>
    <?php 
} else { 
    
?>
    <strong>Това е неистина.</strong>
    <?php 
}
?>

Това работи както се очаква, защото когато PHP се натъкне на затварящия таг ?>, той просто започва да извежда всичко, което намери (с изключение на първия знак за нов ред - вж. разделяне на инструкции ), докато не намери друг отварящ таг. Даденият пример е скалъпен, разбира се, но за извеждането на големи блокове от текст излизането от синтактичния режим на PHP като цяло е по-ефикасно, отколкото изпращането на целия текст през echo() или print().

Има четири различни двойки отварящи и затварящи тагове, които могат да бъдат използвани в PHP. Две от тях (<?php. . .?> и <script language="php">. . .</script>) са налични винаги. Другите две са късите тагове и тези в стил ASP и могат да бъдат включвани или изключвани в конфигурационния файл php.ini. Като такива, въпреки че някои хора считат късите тагове и тези в стил ASP за удобни, те не са толкова преносими и като цяло не са препоръчителни.

Забележка: Също така, ако възнамерявате да вмъквате PHP код в XML или XHTML, ще трябва да използвате <?php. . .?> формата, за дa бъде съобразен със стандартите.

Example #2 Отварящи и затварящи тагове в PHP

1.  <?php echo 'правете така, ако искате да работите с документи от тип XHTML или XML'?>

2.  <script language="php">
        
echo 'някои редактори (като FrontPage) не
              харесват ходовите инструкции'
;
    
</script>

3.  <? echo 'това е най-простата, SGML-ходова инструкция'?>
    <?= expression ?> Това е съкращение на "<? echo expression ?>"

4.  <% echo 'По избор, можете да използвате тагове в стил ASP'; %>
    <%= $variable; # Това е съкращение на "<% echo . . ." %>

Въпреки че таговете в примери едно и две са налични винаги, първият пример е най-използван и е препоръчителен.

Късите тагове (пример три) са налични единствено ако са били позволени посредством конфигурационната директива short_open_tag в php.ini или ако php е конфигуриран с --enable-short-tags.

Таговете в стил ASP (пример четири) са налични единствено ако са били позволени посредством конфигурационната директива asp_tags в php.ini.

Забележка: Употребата на къси тагове трябва да бъде избягвана при разработването на приложения или библиотеки, предназначени за повторно разпространение или инсталиране на сървъри с PHP, които не са под ваш контрол, тъй като е възможно късите тагове да не се поддържат на сървъра. За преносим, разпространим код, се осигурете, че не използвате къси тагове.


Основен синтаксис
PHP Manual