Константи
PHP Manual

Вълшебни константи

PHP предоставя голям брой предварително-дефинирани константи във всеки скрипт, който изпълнява. Много от тези константи, все пак, са създадени от различни разширения и ще бъдат налични единствено, в случай че тези разширения са налични, било то чрез динамично зареждане или защото са били компилирани.

Има седем вълшебни константи, които се променят според мястото, на което се използват. Например, стойността на __LINE__ зависи от реда, на който се използва в скрипта ви. Тези специални константи не са чувствителни към регистъра и са както следва:

Няколко "вълшебни" PHP константи
Име Описание
__LINE__ Текущия номер на реда във файла.
__FILE__ Пълния път и име на файла. Ако се използва вътре във включен (include) файл, ще бъде върнато името на включвания файл. След PHP 4.0.2, __FILE__ винаги съдържа абсолютен път с разпънати символни връзки, докато в по-стари версии, при определени обстоятелства, съдържаше относителен път.
__DIR__ Директорията на файла. Ако се използва вътре във включен (include) файл, ще бъде върната директорията на включвания файл. Това е равносилно на dirname(__FILE__). Това име на директория няма последваща наклонена черта, освен ако не е коренната директория. (Добавена в PHP 5.3.0.)
__FUNCTION__ Името на функцията. (Това беше добавено в PHP 4.3.0) След PHP 5 тази константа връща името на функцията така, както е била дефинирана (чувствително към регистъра). В PHP 4 стойността й винаги е с малки букви.
__CLASS__ Името на класа. (Това беше добавено в PHP 4.3.0) След PHP 5 тази константа връща името на класа така, както е бил дефиниран (чувствително към регистъра). В PHP 4 стойността му винаги е с малки букви.
__METHOD__ Името на метода. (Това беше добавено в PHP 5.0.0) Връща името на метода така, както е бил дефиниран (чувствително към регистъра).
__NAMESPACE__ Името на текущото пространство от имена (чувствително към регистъра). Тази константа се дефинира по време на компилация (Добавена в PHP 5.3.0).

Вж. също get_class(), get_object_vars(), file_exists() и function_exists().


Константи
PHP Manual