Изключения
PHP Manual

Наследяване на изключения

Потребителски дефиниран клас за изключения може да бъде дефиниран, като се наследи базовия клас за изключения. Членовете и свойствата по-долу показват какво е достъпно в класа наследник, наследяващ базовия клас за изключения.

Example #1 Базов клас за изключения

<?php
class Exception
{
    protected 
$message 'Неизвестно изключение';   // съобщение на изключението
    
protected $code 0;                            // потребителски дефиниран код на изключението
    
protected $file;                                // име на файл с кода на изключението
    
protected $line;                                // ред в кода на изключението

    
function __construct($message null$code 0);

    final function 
getMessage();                // съобщение на изключението
    
final function getCode();                   // код на изключението
    
final function getFile();                   // име на файл с кода
    
final function getLine();                   // ред в кода
    
final function getTrace();                  // масив с backtrace() - обратно проследяване
    
final function getTraceAsString();          // форматиран низ на проследяването

    /* Предифинируем */
    
function __toString();                       // форматиран низ за показване
}
?>

Ако даден клас наследява базовия клас за изключения и повторно дефинира конструктора, е силно препоръчително да се извика също и parent::__construct(), за да се осигури правилното присвояване на всички налични данни. Методът __toString() може да бъде дефиниран повторно, за да се предостави поръчков изход, когато обектът е представен като низ.

Example #2 Наследяване на класа за изключения

<?php
/**
 * Поръчково дефиниране на клас за изключения
 */
class MyException extends Exception
{
    
// Повторно дефиниране на изключението, така че низът да бъде задължителен
    
public function __construct($message$code 0) {
        
// някакъв код
    
        // осигуряване на правилното присвояване на всичко
        
parent::__construct($message$code);
    }

    
// поръчково низово представяне на обекта
    
public function __toString() {
        return 
__CLASS__ ": [{$this->code}]: {$this->message}\n";
    }

    public function 
customFunction() {
        echo 
"Поръчкова функция за този тип изключение\n";
    }
}


/**
 * Създаване на клас за проверка на изключението
 */
class TestException
{
    public 
$var;

    const 
THROW_NONE    0;
    const 
THROW_CUSTOM  1;
    const 
THROW_DEFAULT 2;

    function 
__construct($avalue self::THROW_NONE) {

        switch (
$avalue) {
            case 
self::THROW_CUSTOM:
                
// хвърляне на поръчково изключение
                
throw new MyException('1 е невалиден параметър'5);
                break;

            case 
self::THROW_DEFAULT:
                
// изключение по подразбиране.
                
throw new Exception('2 не се разрешава като параметър'6);
                break;

            default: 
                
// Няма изключение, обектът ше бъде създаден.
                
$this->var $avalue;
                break;
        }
    }
}


// Пример 1
try {
    
$o = new TestException(TestException::THROW_CUSTOM);
} catch (
MyException $e) {      // Ще бъде хванато
    
echo "Хванато е моето изключение\n"$e;
    
$e->customFunction();
} catch (
Exception $e) {        // Skipped
    
echo "Хванато е изключението по подразбиране\n"$e;
}

// Продължаване на изпълнението
var_dump($o);
echo 
"\n\n";


// Пример 2
try {
    
$o = new TestException(TestException::THROW_DEFAULT);
} catch (
MyException $e) {      // Не съвпада с този тип
    
echo "Хванато е моето изключение\n"$e;
    
$e->customFunction();
} catch (
Exception $e) {        // Ще бъде хванато
    
echo "Хванато е изключението по подразбиране\n"$e;
}

// Продължаване на изпълнението
var_dump($o);
echo 
"\n\n";


// Пример 3
try {
    
$o = new TestException(TestException::THROW_CUSTOM);
} catch (
Exception $e) {        // Ще бъде хванато
    
echo "Хванато е изключението по подразбиране\n"$e;
}

// Продължаване на изпълнението
var_dump($o);
echo 
"\n\n";


// Пример 4
try {
    
$o = new TestException();
} catch (
Exception $e) {        // Пропуска се, няма изключение
    
echo "Хванато е изключението по подразбиране\n"$e;
}

// Продължаване на изпълнението
var_dump($o);
echo 
"\n\n";
?>

Изключения
PHP Manual