Пространства от имена
PHP Manual

__NAMESPACE__

Константата, създадена по време на компилация - __NAMESPACE__, указва името на текущото пространство от имена. Извън контекста на пространство от имена константата има стойност празен низ. Константата е полезна, когато трябва да се състави пълното име на локални имена.

Example #1 Употреба на __NAMESPACE__

<?php
namespace A
::B::C;
         
function 
foo() {
// върши някакви неща
}

set_error_handler(__NAMESPACE__ "::foo");
?>


Пространства от имена
PHP Manual