Пространства от имена
PHP Manual

Въведение в пространствата от имена

Пространствата от имена в PHP са проектирани с цел решаване на проблеми, свързани с областта на действие в големи библиотеки на PHP. В PHP всички дефиниции на класове са глобални. Затова, когато авторът на библиотеката създава множество помощни класове или такива за директно използване в дадена библиотека, той трябва да е наясно, че може да съществуват и други библиотеки с подобна функционалност и по тази причина да избере уникални наименования за своите класове, за да могат тези библиотеки да се използват съвместно. Обикновено този проблем се решава с поставяне на представка - уникален низ, като например класовете, свързани с бази от данни, могат да имат представка My_Library_DB и т.н. С развитието на библиотеката се добавят още представки, което води до появата на твърде дълги имена на класове.

Пространствата от имена позволяват на разработчика да управлява именуването в съответния обхват, без да използва дълги имена всеки път, когато има обръщение към даден клас и решават проблема с поделеното глобално пространство, без кодът да става нечетим.

Пространствата от имена са достъпни от PHP 5.3.0. Този раздел е експериментален и подлежи на промени.


Пространства от имена
PHP Manual