Оператори
PHP Manual

Оператори за присвояване

Основният оператор за присвояване е "=". Първото ви предположение за него би могло да бъде "равно на". Не трябва. Той всъщност означава, че на левия операнд се присвоява стойността от израза на десния.

Стойността на присвоителния израз е и стойността, която бива присвоявана. Така че стойността на "$a = 3" е 3. Това ви позволява да правите някои хитри неща:

<?php

$a 
= ($b 4) + 5// $a е равно на 9, а на $b е присвоена стойност 4.

?>

Освен основния присвоителен оператор, съществуват и "комбинирани оператори" за всички оператори за двоична аритметика, обединение на масиви и низове, които ви позволяват да използвате стойности в изрази и след това да присвоявате резултата от тези изрази. Например:

<?php

$a 
3;
$a += 5// присвоява 8 на $a, както ако бяхме казали: $a = $a + 5;
$b "Ей, ти ";
$b .= "там!"// присвоява на $b "Ей, ти там!", също както $b = $b . "там!";

?>

Забележете, че присвояването копира оригиналната стойност на новата стойност (присвояване по стойност), така че промените върху едната няма да се отразят на другата. Това би могло да бъде от значение, в случаите когато трябва да копирате неща като големи масиви в тежък цикъл. Присвояването по референция също се поддържа, посредством синтаксиса $var = &$othervar;. 'Присвояването по референция' означава, че и двете променливи сочат към едни и същи данни и нищо не се копира никъде. За да научите повече за референциите, прочетете Обяснение на референциите. След PHP 5, обектите се присвояват по референция, освен ако изрично е указано друго с новата ключова дума clone.


Оператори
PHP Manual