Оператори
PHP Manual

Оператори за изпълнение

PHP поддържа един оператор за изпълнение: обратни апострофи (``). Забележете, че това не са единични кавички! PHP ще опита да изпълни съдържанието на обратните апострофи като команда от обвивката; изходът ще бъде върнат (т.е. няма просто да бъде изкаран на изхода, а може да бъде присвоен на променлива). Употребата на този оператор е идентична на shell_exec().

<?php
$output 
= `ls -al`;
echo 
"<pre>$output</pre>";
?>

Забележка: Операторът обратни апострофи е изключен, когато е включен защитен режим или когато функцията shell_exec() е изключена.

Вж. също Функции за изпълнение на програми, popen() proc_open() и Употреба на PHP от командния ред.


Оператори
PHP Manual