Справочник на езика
PHP Manual

Оператори

Съдържание

Операторът е нещо, на което се подават една или повече стойности (или изрази, казано на програмистки език), и който дава като резултат друга стойност (така че конструкцията сама по себе си да стане израз). С други думи, можете да считате функциите или конструкциите, които връщат стойност (като print), за оператори, а тези, които не връщат нищо (като echo) - за всичко останало.

Съществуват три типа оператори. Първият тип са унарните оператори, които оперират върху една единствена стойност, например ! (оператора за отрицание) или ++ (оператора за инкрементация). Втората група са двоичните оператори; тази група съдържа повечето оператори, които поддържа PHP, и списък с тях следва по-долу в раздела Приоритет на операторите.

Третата група е третичния оператор: ?:. Той трябва да бъде използван при избор между два израза, зависещи от трети израз, а не при избор между две изречения или два пътя на изпълнение. Заграждането на третичните изрази със скоби е много добра идея.


Справочник на езика
PHP Manual