Референции
PHP Manual

Какво не са референциите

Както беше споменато, референциите не са указатели. Това означава, че тази конструкция няма да направи това, което очаквате:

<?php
function foo (&$var)
{
    
$var =& $GLOBALS["baz"];
}
foo($bar); 
?>

Това, което се случва е, че $var във foo ще бъде обвързана с $bar в извикването, но след това ще бъде повторно обвързана с $GLOBALS["baz"]. Няма начин $bar в извикващия обхват да се свърже с нещо друго посредством механизма на референциите, тъй като $bar не е налична във функцията foo (тя е представена от $var, но $var притежава единствено съдържанието, но не и връзката име-стойност в извикващата символна таблица). Можете да използвате връщане по референция, за да реферирате избрани във функцията поменливи.


Референции
PHP Manual