Референции
PHP Manual

Откриване на референции

Много синтактични конструкции в PHP са осъществени посредством референтни механизми, така че всичко споменато дотук относно референтното свързване се отнася също и за тези конструкции. Някои конструкции като предаване и връщане по референция са споменати по-горе. Други конструкции, които използват референции са:

global-референции

Когато декларирате променлива като global $var, вие всъщност създавате референция към глобална променлива. Това е еквивалентно на:

<?php
$var 
=& $GLOBALS["var"];
?>

Това означава, че изтриването на $var няма да изтрие глобалната променлива.

$this

В метод на обект, $this винаги е референция към обекта.


Референции
PHP Manual