Референции
PHP Manual

Какво са референциите

Референциите в PHP са начин за достъп до едно и също променливо съдържание посредством различни имена. Те не са като указателите в C, а представляват символни псевдоними. Трябва да се има предвид, че в PHP имената на променливите и тяхното съдържание са различни, така че едно и също съдържание може да има множество различни имена. Най-близката аналогия е с файловете и техните имена в UNIX - имената на променливите са елементите на дадена директория, а съдържанието - самите файлове. Референциите могат да се сравнят със символни връзки във файловите системи на UNIX.


Референции
PHP Manual