Типове
PHP Manual

Обекти

Инициализиране на обекти

За да създадете нов обект, използвайте инструкцията new, така че да инициализирате клас.

<?php
class foo
{
  function 
do_foo()
  {
      echo 
"Doing foo."
  }
}

$bar = new foo;
$bar->do_foo();
?>

За пълно описание, моля прочетете раздел Класове и обекти.

Преобразуване в обект

Ако обект бъде преобразуван в обект, то той няма да бъде променен. Ако стойност от кой да е друг тип бъде преобразувана в обект, то се създава нова инстанция на вградения клас stdClass. Ако стойността е била NULL, новата инстанция ще бъде празна. Масив ще се преобразува в обект със свойства, именувани според ключовете на масива и със съответните им стойности. Всяка друга стойност ще бъде налична в член-променливата с име scalar.

<?php
$obj 
= (object) 'ciao';
echo 
$obj->scalar;  // извежда 'ciao'
?>


Типове
PHP Manual