Типове
PHP Manual

Ресурс

Ресурсът е специална променлива, която държи референция към външен източник. Ресурсите се създават и биват използвани посредством специални функции. Вижте приложението за списък с всички тези функции и съответните ресурсни типове.

Забележка: Типът ресурс беше въведен в PHP 4

Вж. също get_resource_type().

Преобразуване в ресурс

Тъй като ресурсите държат специални манипулатори към отворени файлове, връзки към бази от данни, изображения и т.н., преобразуването на каквато и да е стойност в ресурс не е възможно.

Освобождаване на ресурси

Благодарение на системата за броене на референции, въведена в Zend Engine на PHP 4, случаи, в които няма останали референции към даден ресурс, се откриват автоматично (също като в Java). В този случай всички източници, които са били използвани от този ресурс, се освобождават от боклукчията (garbage collector). Затова, рядко се налага паметта да бъде освобождавана ръчно, посредством някоя функция от рода free_result.

Забележка: Постоянните връзки към бази от данни са специални - те не се унищожават от боклукчията. Вижте и раздела относно постоянни връзки.


Типове
PHP Manual