Предварително-дефинирани променливи
PHP Manual

Свръхглобални

СвръхглобалниСвръхглобалните са вградени променливи, които са налични винаги и във всеки обхват

Описание

Има няколко предварително-дефинирани променливи в PHP, които са "свръхглобални", което означава, че те са налични във всеки обхват навсякъде в скрипта. Няма нужда да се прави global $variable;, за да се достъпват в рамките на функции или методи.

Тези свръхглобални променливи са:

Дневник на промените

Версия Описание
4.1.0 Свръхглобалните са въведени в PHP.

Бележки

Забележка: Променлива наличност
По подразбиране всички свръхглобални са налични, но има директиви, които въздействат на тази наличност. За повече информация, вижте документацията за variables_order.

Забележка: Работа с register_globals
Ако непрепоръчителната директива register_globals е включена (установена на on), тогава променливите вътре също ще бъдат налични в глобалния обхват на скрипта. Например $_POST['foo'] ще съществува също и като $foo.
За информация по въпроса, вижте раздела от FAQ, озаглавен "Как ми въздейства register_globals?"

Забележка: Променливи променливи
Свръхглобалните не могат да бъдат използвани като променливи променливи в рамките на функции или методи на клас.

Вж. също


Предварително-дефинирани променливи
PHP Manual