Приложения
PHP Manual

Migrating from PHP 4 to PHP 5.0.x

Съдържание

Вижте също съветника за миграция на версиите на PHP 5.1.x and 5.2.x.


Приложения
PHP Manual