oggvorbis
PHP Manual

Предварително-дефинирани константи

Константите по-долу са дефинирани в това разширение и ще бъдат налични единствено, когато това разширение е компилирано в PHP или пуснато динамично по време на изпълнение.

OGG/Vorbis supports PCM encodings in the following formats
Constant Definition
OGGVORBIS_PCM_U8 Unsigned 8-bit PCM.
OGGVORBIS_PCM_S8 Signed 8-bit PCM.
OGGVORBIS_PCM_U16_LE Unsigned 16-bit PCM. Little Endian byte order.
OGGVORBIS_PCM_U16_BE Unsigned 16-bit PCM. Big Endian byte order.
OGGVORBIS_PCM_S16_LE Signed 16-bit PCM. Little Endian byte order.
OGGVORBIS_PCM_S16_BE Signed 16-bit PCM. Big Endian byte order.

oggvorbis
PHP Manual