Класове и обекти (PHP 5)
PHP Manual

Въведение

PHP 5 разполага с нов обектен модел. Управлението на обектите е изцяло преработено, с цел по-добра производителност и по-големи възможности.

Съвет

Вж. също Userland Naming Guide.


Класове и обекти (PHP 5)
PHP Manual