OpenAL
PHP Manual

Предварително-дефинирани константи

Константите по-долу са дефинирани в това разширение и ще бъдат налични единствено, когато това разширение е компилирано в PHP или пуснато динамично по време на изпълнение.

ALC_FREQUENCY (integer)
Context Attribute
ALC_REFRESH (integer)
Context Attribute
ALC_SYNC (integer)
Context Attribute
AL_FREQUENCY (integer)
Buffer Setting
AL_BITS (integer)
Buffer Setting
AL_CHANNELS (integer)
Buffer Setting
AL_SIZE (integer)
Buffer Setting
AL_BUFFER (integer)
Source/Listener Setting (Integer)
AL_SOURCE_RELATIVE (integer)
Source/Listener Setting (Integer)
AL_SOURCE_STATE (integer)
Source/Listener Setting (Integer)
AL_PITCH (integer)
Source/Listener Setting (Float)
AL_GAIN (integer)
Source/Listener Setting (Float)
AL_MIN_GAIN (integer)
Source/Listener Setting (Float)
AL_MAX_GAIN (integer)
Source/Listener Setting (Float)
AL_MAX_DISTANCE (integer)
Source/Listener Setting (Float)
AL_ROLLOFF_FACTOR (integer)
Source/Listener Setting (Float)
AL_CONE_OUTER_GAIN (integer)
Source/Listener Setting (Float)
AL_CONE_INNER_ANGLE (integer)
Source/Listener Setting (Float)
AL_CONE_OUTER_ANGLE (integer)
Source/Listener Setting (Float)
AL_REFERENCE_DISTANCE (integer)
Source/Listener Setting (Float)
AL_POSITION (integer)
Source/Listener Setting (Float Vector)
AL_VELOCITY (integer)
Source/Listener Setting (Float Vector)
AL_DIRECTION (integer)
Source/Listener Setting (Float Vector)
AL_ORIENTATION (integer)
Source/Listener Setting (Float Vector)
AL_FORMAT_MONO8 (integer)
PCM Format
AL_FORMAT_MONO16 (integer)
PCM Format
AL_FORMAT_STEREO8 (integer)
PCM Format
AL_FORMAT_STEREO16 (integer)
PCM Format
AL_INITIAL (integer)
Source State
AL_PLAYING (integer)
Source State
AL_PAUSED (integer)
Source State
AL_STOPPED (integer)
Source State
AL_LOOPING (integer)
Source State
AL_TRUE (integer)
Boolean value recognized by OpenAL
AL_FALSE (integer)
Boolean value recognized by OpenAL

OpenAL
PHP Manual