Object overloading
PHP Manual

Предварително-дефинирани константи

Това разширение няма дефинирани константи.


Object overloading
PHP Manual