Ръководство по PHP
PHP Manual

Предговор

PHP, което е съкращение от "PHP: Hypertext Preprocessor", е широко разпространен скриптов език с отворен код (Open Source), пригоден за различни цели, който е специално създаден за уеб разработване (Web development) и може да бъде вмъкван в HTML. Синтаксисът му се базира на C, Java и Perl, и е лесен за изучаване. Главната цел на езика е да позволи на уеб разработчиците да пишат динамични уеб страници бързо, но с PHP можете и много повече.

Това ръководство се състои предимно от справочник на функциите, но съдържа също и справочник на езика, обяснения на някои от основните възможности на PHP, както и друга допълнителна информация

Можете да свалите това ръководство в няколко формата от » http://www.php.net/download-docs.php. Повече информация относно начина, по който е разработено това ръководство може да бъде намерена в приложение 'Относно ръководството'. Ако се интересувате от историята на PHP, посетете съответното приложение.

Автори и други хора, допринесли за ръководството

На началната страница на ръководството, сме изтъкнали най-активните хора в момента, но има много хора, допринесли за ръководството, които помагат в работата ни, или в миналото са помогнали изключително много на проекта. Има много незнайни хора, които са помогнали с потребителски бележки, които постоянно се добавят на страниците на ръководството, и за чиято помощ ние сме много благодарни. Всички списъци по-долу са по азбучен ред.

Автори и редактори

Следните хора, са допринесли значително много за създаването и/или продължават да допринасят, като добавят съдържание към ръководството: Bill Abt, Jouni Ahto, Alexander Aulbach, Daniel Beckham, Stig Bakken, Jesus M. Castagnetto, Ron Chmara, Sean Coates, John Coggeshall, Simone Cortesi, Markus Fischer, Wez Furlong, Sara Golemon, Rui Hirokawa, Brad House, Pierre-Alain Joye, Etienne Kneuss, Moriyoshi Koizumi, Rasmus Lerdorf, Andrew Lindeman, Stanislav Malyshev, Rafael Martinez, Rick McGuire, Yasuo Ohgaki, Derick Rethans, Rob Richards, Sander Roobol, Egon Schmid, Thomas Schoefbeck, Sascha Schumann, Dan Scott, Masahiro Takagi, Michael Wallner, Lars Torben Wilson, Jim Winstead, Jeroen van Wolffelaar и Andrei Zmievski.

Следните хора са допринесли, значително при редакцията на ръководството: Stig Bakken, Gabor Hojtsy, Hartmut Holzgraefe и Egon Schmid.

Отговорници за потребителските бележки

В момента най-активните отговорници са: Daniel Brown, Nuno Lopes, Felipe Pena, Thiago Pojda и Maciek Sokolewicz.

Тези хора също са положили доста усилия за поддръжката на потребителските бележки: Mehdi Achour, Daniel Beckham, Friedhelm Betz, Victor Boivie, Jesus M. Castagnetto, Nicolas Chaillan, Ron Chmara, Sean Coates, James Cox, Vincent Gevers, Sara Golemon, Zak Greant, Szabolcs Heilig, Oliver Hinckel, Hartmut Holzgraefe, Etienne Kneuss, Rasmus Lerdorf, Matthew Li, Andrew Lindeman, Aidan Lister, Hannes Magnusson, Maxim Maletsky, Bobby Matthis, James Moore, Philip Olson, Sebastian Picklum, Derick Rethans, Sander Roobol, Damien Seguy, Jason Sheets, Tom Sommer, Jani Taskinen, Yasuo Ohgaki, Jakub Vrana, Lars Torben Wilson, Jim Winstead, Jared Wyles и Jeroen van Wolffelaar.


Ръководство по PHP
PHP Manual