PostgreSQL
PHP Manual

PostgreSQL Функции

Бележки

Забележка: Не всички функции се поддържат от всички инсталации. Зависи от верисята на вашата libpq (клиентската библиотека на C за PostgreSQL) и как тя е била компилирана. Ако дадени разширения на PostgreSQL в PHP липсват, това е защото вашата libpq не ги поддържа.

Забележка: Повечето функции за PostgreSQL приемат connection за първи незадължителен параметър. Ако той не бъде предоставен, ще бъде използвана последната отворена връзка. Ако такава не съществува, функциите връщат FALSE.

Забележка: PostgreSQL автоматично преобразува всички идентификатори (като имена на таблици и колони) в долен регистър по време на създаване на обекта и по време на изпълнение на заявката. За да използвате принудително идентификатори в смесени или горен регистър, трябва да ги екранирате посредством кавички ("").

Забележка: PostgreSQL няма специални команди за изкарване на информация за схеми в базата от данни (напр. всички таблици в текущата база от данни). Вместо това, има стандартна схема, именувана information_schema, в PostgreSQL 7.4 и по-късни, която се състои от системни изгледи с цялата необходима информация в удобен за заявки вид. Вж. » Документацията на PostgreSQL за всички подробности.

Съдържание


PostgreSQL
PHP Manual