Низове
PHP Manual

Функции за низове

Вж. също

За още по-мощните функции за работа с низове вж. Функции за POSIX регулярни изрази и Функции за Perl съвместими регулярни изрази.

Съдържание


Низове
PHP Manual