Справочник на функциите
PHP Manual

Работа с XML


Справочник на функциите
PHP Manual